Pokemon Best Wishes! Season 2: Iris vs. Ibuki! Dragon Master e no Michi!!

Pokemon Best Wishes! Season 2: Iris vs. Ibuki! Dragon Master e no Michi!!

Genre: Adventure, Comedy, Fantasy, Kids, Shounen,

Release: 2014

Status: Completed

Iris vs Ibuki! The Road to Become a Dragon Master!! is the second spin off of the Best Wishes series of the Pokémon anime.

Episodes
1