Acchi Kocchi

Acchi Kocchi

Genre: Dementia,

Release: 2012

Status: Completed

Acchi Kocchi follows the misadventures, screw ups, and idiocy of 5 schoolmates: Io, Tsumiki, Hime, Mayoi, and Sakaki.

Episodes
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1